Γλυκερόλη και κιτρικό οξύ και εστέρες λιπαρών οξέων (E472c)
Συμπληρώματα διατροφής
Γλυκερόλη και κιτρικό οξύ και εστέρες λιπαρών οξέων (E472c)
Πράσινο S (E142)
Συμπληρώματα διατροφής
Πράσινο S (E142)
Θειικό νάτριο (E514)
Συμπληρώματα διατροφής
Θειικό νάτριο (E514)
Τσίχλα τραγακάνθου (E413)
Συμπληρώματα διατροφής
Τσίχλα τραγακάνθου (E413)
Θειικό οξύ (E513)
Συμπληρώματα διατροφής
Θειικό οξύ (E513)
Ασκορβικό νάτριο (E301)
Συμπληρώματα διατροφής
Ασκορβικό νάτριο (E301)
Φορμαλδεΰδη (E240)
Συμπληρώματα διατροφής
Φορμαλδεΰδη (E240)
Υδροξείδιο του αμμωνίου (E527)
Συμπληρώματα διατροφής
Υδροξείδιο του αμμωνίου (E527)
Γρήγορο πράσινο (E134)
Συμπληρώματα διατροφής
Γρήγορο πράσινο (E134)
Παλμιτικός ασκορβυλεστέρας (E304)
Συμπληρώματα διατροφής
Παλμιτικός ασκορβυλεστέρας (E304)
Χλωριούχο μαγνήσιο (E511)
Συμπληρώματα διατροφής
Χλωριούχο μαγνήσιο (E511)
Χλωριούχο αμμώνιο (E510)
Συμπληρώματα διατροφής
Χλωριούχο αμμώνιο (E510)
Κιτρικό νάτριο (E331)
Συμπληρώματα διατροφής
Κιτρικό νάτριο (E331)
Διοξείδιο του θείου (E220)
Συμπληρώματα διατροφής
Διοξείδιο του θείου (E220)
Τριστεατική σορβιτάνη (E492)
Συμπληρώματα διατροφής
Τριστεατική σορβιτάνη (E492)
Υδροθειώδες νάτριο (E222)
Συμπληρώματα διατροφής
Υδροθειώδες νάτριο (E222)
Εστέρες γλυκερίνης και ρητινικών οξέων (Ε445)
Συμπληρώματα διατροφής
Εστέρες γλυκερίνης και ρητινικών οξέων (Ε445)
Προπιονικό οξύ (E280)
Συμπληρώματα διατροφής
Προπιονικό οξύ (E280)
Νιτρώδες νάτριο (E250)
Συμπληρώματα διατροφής
Νιτρώδες νάτριο (E250)
Οξείδιο του σιδήρου (E172)
Συμπληρώματα διατροφής
Οξείδιο του σιδήρου (E172)